Meiko (Nhật Bản) tiếp tục lựa chọn khu công nghiệp Quang Minh để mở rộng nhà máy điện tử thứ 3

Meiko (Nhật Bản) tiếp tục lựa chọn khu công nghiệp Quang Minh để mở rộng nhà máy điện tử thứ 3 trị giá hơn 50 triệu USD tại Việt Nam. Ảnh PV
Meiko (Nhật Bản) tiếp tục lựa chọn khu công nghiệp Quang Minh để mở rộng nhà máy điện tử thứ 3 trị giá hơn 50 triệu USD tại Việt Nam. Ảnh PV
Meiko (Nhật Bản) tiếp tục lựa chọn khu công nghiệp Quang Minh để mở rộng nhà máy điện tử thứ 3 trị giá hơn 50 triệu USD tại Việt Nam. Ảnh PV
Lên top