Meeyland chuyển tên miền gọi vốn, hàng loạt nhà đầu tư… “tháo chạy”

Việc đầu tư góp vốn cộng đồng vào dự án của Meeyland được cho có nhiều rủi ro với nhà đầu tư. Ảnh: Meeyinvest.com
Việc đầu tư góp vốn cộng đồng vào dự án của Meeyland được cho có nhiều rủi ro với nhà đầu tư. Ảnh: Meeyinvest.com
Việc đầu tư góp vốn cộng đồng vào dự án của Meeyland được cho có nhiều rủi ro với nhà đầu tư. Ảnh: Meeyinvest.com
Lên top