MB ủng hộ Quảng Trị 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19

MB trao tặng số tiền 1 tỉ đồng tới UBND tỉnh Quảng Trị, trong đó 200 triệu đồng được trao tặng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 200 triệu đồng được trao tặng đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.
MB trao tặng số tiền 1 tỉ đồng tới UBND tỉnh Quảng Trị, trong đó 200 triệu đồng được trao tặng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 200 triệu đồng được trao tặng đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.
MB trao tặng số tiền 1 tỉ đồng tới UBND tỉnh Quảng Trị, trong đó 200 triệu đồng được trao tặng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 200 triệu đồng được trao tặng đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.
Lên top