MB connection 2018: “Chuyển-Live concert” - đêm nhạc đẳng cấp tri ân