Mavin tiếp tục trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin nhận Chứng nhận VNR500 từ Ban tổ chức.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin nhận Chứng nhận VNR500 từ Ban tổ chức.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin nhận Chứng nhận VNR500 từ Ban tổ chức.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top