Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Mavin tiếp tục trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin nhận Chứng nhận VNR500 từ Ban tổ chức.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin nhận Chứng nhận VNR500 từ Ban tổ chức.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin nhận Chứng nhận VNR500 từ Ban tổ chức.
Lên top