Maritime Bank phối hợp cùng Samsung ra mắt phương thức hiện đại ‘chạm’ để thanh toán