Làn sóng nhà đầu tư Hàn Quốc đổ bộ về VinCity Ocean Park

Đại diện hai công ty ký thỏa thuận cam kết thỏa thuận hợp tác lâu dài. Ảnh: P.V
Đại diện hai công ty ký thỏa thuận cam kết thỏa thuận hợp tác lâu dài. Ảnh: P.V
Đại diện hai công ty ký thỏa thuận cam kết thỏa thuận hợp tác lâu dài. Ảnh: P.V
Lên top