Làm sao để tránh rủi ro khi mua nhà trên giấy?

Dự án nhà ở xã hội Bright City chưa biết khi nào mới bàn giao nhà. Ảnh: T.Chí
Dự án nhà ở xã hội Bright City chưa biết khi nào mới bàn giao nhà. Ảnh: T.Chí
Dự án nhà ở xã hội Bright City chưa biết khi nào mới bàn giao nhà. Ảnh: T.Chí