Lãi suất ngân hàng tăng lên ở hàng loạt kỳ hạn

Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng lên ở nhiều kỳ hạn trong tuần qua. Ảnh: H.N
Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng lên ở nhiều kỳ hạn trong tuần qua. Ảnh: H.N
Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng lên ở nhiều kỳ hạn trong tuần qua. Ảnh: H.N
Lên top