Kinh tế 24h: “Cháy sô” ông già Noel lương 200 USD/giờ không có mà thuê

Ông già Noel có thể kiếm 4000 USD/ mùa Noel tại Mỹ. Ảnh TL
Ông già Noel có thể kiếm 4000 USD/ mùa Noel tại Mỹ. Ảnh TL
Ông già Noel có thể kiếm 4000 USD/ mùa Noel tại Mỹ. Ảnh TL
Lên top