Kienlongbank áp dụng kiểm tra tiền gửi tiết kiệm bằng QR code