Kiến nghị đánh thuế khi bán nhà trong vòng 1 năm

UBND TPHCM kiến nghị đánh thuế khi bán nhà trong thời gian ngắn trong vòng 1 năm. Ảnh: PV
UBND TPHCM kiến nghị đánh thuế khi bán nhà trong thời gian ngắn trong vòng 1 năm. Ảnh: PV