Khó trụ ở ngưỡng hỗ trợ, giá vàng có thể xuống 1.611 USD

Lên top