Khi các ông chủ ngân hàng kêu khổ vì đòi nợ

Giao dịch tiền mặt tại ngân hàng. Ảnh: Thanh Vy
Giao dịch tiền mặt tại ngân hàng. Ảnh: Thanh Vy
Giao dịch tiền mặt tại ngân hàng. Ảnh: Thanh Vy
Lên top