Kết thúc 9 tháng, TPBank hoàn thành hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Lãi trước thuế 9 tháng TPBank đạt 2.404 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Ảnh: TPBank
Lãi trước thuế 9 tháng TPBank đạt 2.404 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Ảnh: TPBank
Lãi trước thuế 9 tháng TPBank đạt 2.404 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Ảnh: TPBank
Lên top