Kết nối sức mạnh hệ thống chính trị để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi ngay tại trụ sở UBND xã. Ảnh: Ngọc Việt
Người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi ngay tại trụ sở UBND xã. Ảnh: Ngọc Việt
Người nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi ngay tại trụ sở UBND xã. Ảnh: Ngọc Việt
Lên top