IFC bình chọn VPBank là một trong ba ngân hàng có dịch vụ cho doanh nghiệp SME tốt nhất Châu Á