Hưng Yên phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.