Hùng Nhơn Group và triển vọng xuất khẩu thịt sạch

Ngoài chăn nuôi, Tập đoàn Hùng Nhơn cũng đang đẩy mạnh phát triển thương hiệu "Phân bón Đồng Phú", được sản xuất hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, không hoá chất.
Ngoài chăn nuôi, Tập đoàn Hùng Nhơn cũng đang đẩy mạnh phát triển thương hiệu "Phân bón Đồng Phú", được sản xuất hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, không hoá chất.
Ngoài chăn nuôi, Tập đoàn Hùng Nhơn cũng đang đẩy mạnh phát triển thương hiệu "Phân bón Đồng Phú", được sản xuất hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, không hoá chất.
Lên top