“Hỗ trợ doanh nghiệp một cách đại trà là không hiệu quả”

Ông Lê Viết Hải cho rằng, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ một cách đại trà là không khả thi và không hiệu quả. Ảnh: HBCG.VN
Ông Lê Viết Hải cho rằng, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ một cách đại trà là không khả thi và không hiệu quả. Ảnh: HBCG.VN
Ông Lê Viết Hải cho rằng, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ một cách đại trà là không khả thi và không hiệu quả. Ảnh: HBCG.VN
Lên top