Hiệp hội ngân hàng lần thứ 3 đề nghị DN viễn thông giảm cước tin nhắn

Ngân hàng muốn được giảm cước tin nhắn để có thêm điều kiện hỗ trợ khách hàng. Ảnh: VCB
Ngân hàng muốn được giảm cước tin nhắn để có thêm điều kiện hỗ trợ khách hàng. Ảnh: VCB
Ngân hàng muốn được giảm cước tin nhắn để có thêm điều kiện hỗ trợ khách hàng. Ảnh: VCB
Lên top