HDBank tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững giữa đại dịch

HDBank triển khai chuyển đổi số đồng thời dành hơn 42.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng phục hồi sau đại dịch. Ảnh: HDBank
HDBank triển khai chuyển đổi số đồng thời dành hơn 42.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng phục hồi sau đại dịch. Ảnh: HDBank
HDBank triển khai chuyển đổi số đồng thời dành hơn 42.000 tỉ đồng hỗ trợ khách hàng phục hồi sau đại dịch. Ảnh: HDBank
Lên top