HDBank phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược DEG

Lãnh đạo HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Nguồn: HDBank
Lãnh đạo HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Nguồn: HDBank
Lãnh đạo HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Nguồn: HDBank
Lên top