HDBank - Ngân hàng Việt Nam duy nhất 4 năm liền được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á"

Theo HR Asia, HDBank đã gắn kết hơn 7.000 con người là nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc một cách xuất sắc. Ảnh: HDBank
Theo HR Asia, HDBank đã gắn kết hơn 7.000 con người là nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc một cách xuất sắc. Ảnh: HDBank
Theo HR Asia, HDBank đã gắn kết hơn 7.000 con người là nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc một cách xuất sắc. Ảnh: HDBank
Lên top