HDBank hỗ trợ tỉnh Hải Dương 1,5 tỉ đồng phòng chống dịch COVID- 19

HDBank luôn tuân thủ và hỗ trợ khách hàng trong các công tác phòng chống dịch. Ảnh: HDBank
HDBank luôn tuân thủ và hỗ trợ khách hàng trong các công tác phòng chống dịch. Ảnh: HDBank
HDBank luôn tuân thủ và hỗ trợ khách hàng trong các công tác phòng chống dịch. Ảnh: HDBank
Lên top