HDBank giảm lãi suất trung bình 1% cho các lĩnh vực ưu tiên

HDBank quyết định giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với mức giảm trung bình tới 1%. Ảnh: Thùy Trang
HDBank quyết định giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với mức giảm trung bình tới 1%. Ảnh: Thùy Trang
HDBank quyết định giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với mức giảm trung bình tới 1%. Ảnh: Thùy Trang
Lên top