HDBank được chỉ định làm ngân hàng phục vụ 2 dự án 250 triệu USD vay vốn WB và ADB

Đến hết năm 2017, HDBank đã được lựa chọn làm ngân hàng phục vụ 6 dự án sử dụng vốn ODA.
Đến hết năm 2017, HDBank đã được lựa chọn làm ngân hàng phục vụ 6 dự án sử dụng vốn ODA.
Đến hết năm 2017, HDBank đã được lựa chọn làm ngân hàng phục vụ 6 dự án sử dụng vốn ODA.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top