HDBank được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2018

HDBank được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2018

Ông Phạm Quốc Thanh - Phó TGĐ HDBank (trái) đại diện lãnh đạo HDBank nhận giải thưởng ngân hàng có nơi làm việc tốt nhất Châu Á.
Ông Phạm Quốc Thanh - Phó TGĐ HDBank (trái) đại diện lãnh đạo HDBank nhận giải thưởng ngân hàng có nơi làm việc tốt nhất Châu Á.
Ông Phạm Quốc Thanh - Phó TGĐ HDBank (trái) đại diện lãnh đạo HDBank nhận giải thưởng ngân hàng có nơi làm việc tốt nhất Châu Á.