Hàng loạt định chế tài chính lớn góp mặt trong thương vụ lịch sử Vinhomes