Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục, tiếp tục tăng thêm 42 USD

Giá USD đi xuống cũng hỗ trợ đà tăng của giá vàng trên thị trường thế giới. Ảnh: H.N
Giá USD đi xuống cũng hỗ trợ đà tăng của giá vàng trên thị trường thế giới. Ảnh: H.N
Giá USD đi xuống cũng hỗ trợ đà tăng của giá vàng trên thị trường thế giới. Ảnh: H.N
Lên top