Giá vàng tuần tới tiếp tục "rớt thảm", thời cơ tốt để đầu cơ vào vàng?

Lên top