Giá vàng tiếp tục củng cố đà tăng mạnh

Giá USD giảm mạnh tạo điều kiện thúc đẩy giá vàng đi lên. Ảnh: Hải Nguyễn
Giá USD giảm mạnh tạo điều kiện thúc đẩy giá vàng đi lên. Ảnh: Hải Nguyễn
Giá USD giảm mạnh tạo điều kiện thúc đẩy giá vàng đi lên. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top