Giá vàng tiếp tục chìm sâu, mỗi lượng bị thổi bay 1,2 triệu đồng

Lên top