Giá vàng tăng giảm thất thường, thận trọng khi mua vào

Người mua cần thận trọng khi giá vàng liên tục tăng giảm thất thường. Ảnh: Hải Nguyễn
Người mua cần thận trọng khi giá vàng liên tục tăng giảm thất thường. Ảnh: Hải Nguyễn
Người mua cần thận trọng khi giá vàng liên tục tăng giảm thất thường. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top