Nguyên Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia:

Giá vàng sẽ đến lúc chững lại và điều chỉnh

Ông Trương Văn Phước - Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
Ông Trương Văn Phước - Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
Ông Trương Văn Phước - Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.
Lên top