Giá vàng ngày 28.2: Vàng giữ giá, chờ thời cơ tăng vọt