Giá vàng neo mạnh vào biến động của USD trong năm 2018

Giá vàng neo mạnh vào biến động của USD trong năm 2018. Ảnh: PV
Giá vàng neo mạnh vào biến động của USD trong năm 2018. Ảnh: PV