Giá vàng hôm nay 9.8: Tiếp tục tăng, nên mua vào hay bán ra?

Lên top