Giá vàng hôm nay 9.6: Quay đầu hồi phục, thời cơ tốt để đầu cơ?

Lên top