Giá vàng hôm nay 8.10: Đảo chiều mạnh, cơ hội nào cho vàng lập đỉnh?

Lên top