Giá vàng hôm nay 7.5: Giá vàng tăng dựng đứng, vượt ngưỡng cản tâm lý

Lên top