Giá vàng hôm nay 6.7: Duy trì đà tăng, cơ hội tốt để đầu cơ?

Lên top