Giá vàng hôm nay 6.6: Chênh mua bán cao quá cao, rủi ro lớn cho nhà đầu tư

Lên top