Giá vàng hôm nay 5.6 đột ngột dựng ngược, có nên đầu cơ ngay?

Lên top