Giá vàng hôm nay 5.12: Mất phương hướng, chờ đợi thỏa thuận Mỹ - Trung Quốc

Lên top