Giá vàng hôm nay 30.6: Neo cao chót vót, cơ hội tốt để đầu cơ?

Lên top