Giá vàng hôm nay 27.8: Đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay 27.8: Đồng loạt tăng. Ảnh: Phương Thảo
Giá vàng hôm nay 27.8: Đồng loạt tăng. Ảnh: Phương Thảo
Giá vàng hôm nay 27.8: Đồng loạt tăng. Ảnh: Phương Thảo
Lên top