Giá vàng hôm nay 2.7: Đồng loạt tăng, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro

Lên top