Giá vàng hôm nay 25.12: Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 25.12. Ảnh: Phan Anh.
Giá vàng hôm nay 25.12. Ảnh: Phan Anh.
Giá vàng hôm nay 25.12. Ảnh: Phan Anh.
Lên top