Giá vàng hôm nay 24.10: Đảo chiều tăng, giá vàng khó đoán định

Lên top